Programmamaker & coördinator

Wat Bas tekent als programmamaker en coördinator is een hoge mate van proactiviteit. Als programmamaker moet je hands-on zijn, niet vooruitschuiven, direct die telefoon pakken en bellen. De belangrijkste eigenschap bij het programma maken is een hands-on mentaliteit. Je moet constant alle verschillende facetten van het programma in je achterhoofd hebben om het programma tot een sterk geheel te maken. Dat is natuurlijk exact de kwaliteit van “the LOT”. Bas werkt hoofdzakelijk als programmamaker voor architectuurcentra en vergelijkbare organisaties, maar staat open voor dit werk in alle sectoren.

Foto: Fred Ernst

Rotterdamse Dakendagen wil laten zien hoe het benutten van daken kan bijdragen aan een gezonde, levendige, inclusieve, aantrekkelijke en toekomstbestendige stad. Onderdeel van het jaarlijkse festival waarbij het publiek de potentie van verschillende Rotterdamse daken wordt getoond, is ook een kennisdag. Tijdens deze kennisdag worden de meest relevante nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van dakgebruik besproken. Bas is als inhoudelijk programmamaker onderdeel van het team dat de kennisdag organiseert in 2021 en in 2022.

CAST staat voor Centrum Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o.; CAST is het architectuurcentrum van Tilburg. CAST geeft vorm aan het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving van Tilburg en de regio. Deze uitwisselingen van opinies en inzichten organiseert CAST op verschillende manieren: in gesprekken, tentoonstellingen, excursies, opiniestukken of ontwerpateliers. Als programmamaker is Bas verantwoordelijk voor het maken, coördineren en realiseren van dit programma. De volgende programma’s waren Bas hun hoofdverantwoordelijkheid:

BOUWSTOF, BOUWSTOF is de 4-jaarlijkse Talkshow en de 6-jaarlijkse Podcast. BOUWSTOF biedt dynamische interviews, verdiepende gesprekken en cross-overs voor iedereen met een interesse voor architectuur, ruimtelijk ontwerp en design. Bas is verantwoordelijk voor dit programma, de redactievergaderingen en het vinden van de geschikte gasten voor zowel de talkshow als de podcast. Bas neemt ook de coördinatie van het hele programma op zich, evenals een deel van de presentatie van de talkshow.

Logistiek Landschap, een programmalijn over de verdozing van het landschap, hoe kan het werklandschap beter, groener en duurzamer worden vorm gegeven. Deze programmalijn heeft veel nationale aanspraak gekregen met de Out of the Box design challenge.

CAST&Co, een professioneel regionaal netwerk waarmee we 5 keer per jaar in gesprek gaan over relevante en urgente thema’s. Bas geeft dit programma vorm en neemt ook de moderatie op zich om het gesprek in goede banen te leiden.

De ontwerpestafette voor het 25 jarig bestaan van de Concertzaal Tilburg, met 3 inspiratiesessies en een ontwerpdag waar studenten en professionals samen de toekomst van het gebouw en diens verbinding met het Stadsforum (het nieuwe ontwerp voor het aanliggende plein) onderzochten.

Air

AIR oftewel Architectuur Instituut Rotterdam ziet architectuur als een publieke zaak voor alle Rotterdammers en een ontwikkelkracht voor de volgende collectieve opgave van de stad. Daarom werkt AIR aan een vitaal architectuurklimaat en aan een cultuur van samen stadmaken. Het is AIR’s missie om het gesprek over het ontwerp van de stad te openen voor een breed publiek en de brug te slaan tussen cultuur en stadsontwikkeling, tussen verbeelding en maken, tussen denken en doen. AIR organiseert onder andere de Rotterdam Architectuur Maand en het Stadmakerscongres.
Bas heeft voor de Rotterdam Architectuur Maand 2021 de open bureaudag georganiseerd. Deze werd voor het eerst georganiseerd door AIR. Lees ook de volgende blog over de open bureaudag:

Navigatie

Klik op de inviduele delen van de hamburger om mijn portfolio’s te bekijken.

Navigatieburger

Beweeg de muis over de onderdelen van de burger en navigeer.